Kreativt

20 Fakta om kreativitet

Här är 20 grejer om kreativitet och kreativt tänkande:

1. Sömn är fantastiskt bra för kreativiteten. Hjärnan bearbetar information när vi sover.

2. Kreativa människor har visat sig hantera stress bättre än andra tack vare kreativa lösningar och ett mer öppet förhållningssätt till stress.

3. Kreativa människor kräver en högre emotionell stimulans i vardagen.

4. Du är som mest kreativ när du är ledig.

5. Kreativa människor lever oftast i ögonblicket.

6. Kreativa människor kan ofta vara själviska, problematiska och/eller arbetsnarkomaner.

7. Kreativa människor kan bromsas av grupparbete.

8. Ingenting dödar kreativitet lika effektivt som stress.

9. Minnet och kreativiteten går hand i hand. Det kreativa tänkandet utgår ifrån det vi känner till allra bäst – det förflutna.

10. Dyslexi är vanligt bland kreativa människor.

11. Svaga sociala band är gynnsamt för kreativiteten.

12. Kreativa människor är ofta neurotiska.

13. Kreativa jobb skapar stress – moment 22(se #8). Vi talar om konsten att vara kreativ på beställning, trots att kreativiteten inte vill kontrolleras.

14. Det kreativa tänkandet fungerar bättre i långvariga relationer.

15. Traditionsbrytande miljöer som stökiga skrivbord och liknande är gynnsamt för kreativiteten.

16. Digitaliseringen försämrar människors generella kreativitetsnivå. En enklare tillvaro = kreativa lösningar blir överflödiga.

17. Uthållighet har ingenting med kreativitet att göra…

18. …men det har sarkasm, tristess och träning.

19. Kreativa personer kan bli ledare, men de får oftast kämpa lite hårdare för att klara helhetsansvaret. Man kallar ibland kreativa ledare för fattiga ledare.

20. Sympati och social känslighet är dunderhonung för kreativiteten.

Ovan är ett citat från en mycket matigare artikel i foretagande.se. Läs hela artikeln här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *